..sağlığa dair aradığınız herşey,

doktoruz.biz "güvenilir, sağlık potalı"..

Kullanıcı ve Uzman Doktor Kayıtları Ücretsizdir!..

Doktoruz.Biz, üye doktorlarımıza gelişen internet dünyasının kapılarını ardına kadar açmaktadır. Üye Doktorlar geniş kullanıcı kitlesi sayeseinde kendilerini internet dünyasına hızla tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler.

Uzman & Doktor Kaydı Kullanıcı Kaydı

Adet kanamasının ilk günü , siklusun birinci günü olarak kabul edilir. İki adet kanaması arası geçen süre , %65 kadında 18 - 40 gün arasında değişmek üzere 28 gün ( 25 - 31 gün ) dür.

Adet kanamaları belirli bir takvime bir kez oturan bir kadında daha sonra meydana gelebilecek gün sapmaları, normalde beş günü geçmez. Adet kanamasının ortalama devam süresi 5 gün (3-7 gün) dür. Kaybedilen kan miktarı 13 -300 ml arasında değişmek üzere ortalama 130 ml'dir. En fazla kan , genellikle kanamanın ikinci gününde kaybedilir. Bir pet veya tampon ortalama 20 - 30 ml kan emebilir. Adet kanı, kanama çok şiddetli olmadığı sürece pıhtılaşmaz.

Belirtileri nelerdir ?

 1. Adet Periyodlarının Olmaması
 2. Galaktore
 3. Sıcak Basması
 4. Erken Gebelik Semptomları
 5. Androjen Fazlalığı Belirtileri

Nedenleri nelerdir ?

 1. Primer Amenore
 2. İmperfore Hymen
 3. Uterus ve 2/3 Üst Vajina Agenezisi
 4. Turner sendromu
 5. Yapısal gelişme gecikmesi 
 6. Sekonder Amenore
 7. Fizyolojik: Gebeliğe bağlı, Korpus Luteum Kisti, Süt verme, Menapoz
 8. Hipotalamus- Hipofiz aksının baskılanmasına bağlı doğum kontrol hapı alımı sonrası amenore, stress, kilo kaybı, vücut kitle indeksinin düşük olması
 9. Hipofiz hastalığı: Hipofizin Ablasyonu, Sheehan Sendromu, Prolaktinoma
 10. Kontrol Edilmemiş Endokrinopatiler: Diyabet, Hipotiroidizm ve Hipertiroidizm
 11. Polikistik Over Hastalığı (Stein- Leventhal Sendromu)
 12. Kemoterapi
 13. Pelvik Işınlama
 14. Endometrial Ablasyon (Asherman Sendromu)
 15. İlaç tedavisi: Sistemik Steroidler, Danazol, GnRh Analogları
 16. Prematür Ovaryen Yetmezlik

Bakım ve önlemler nelerdir ?

 1. Tedavi , amenorenin sebebinin belirlenmesine bağlıdır.
 2. Hymenektomi, imperfore hymene bağlı amenorelerde günlük cerrahi girişim olarak yapılabilir.Tümünün tedavisi , özellikle geçici amenorelerin tedavisi zorunlu değildir.
 3. Aktivitede kısıtlama yapılmaz.
 4. Aşırı kilo / Zayıflık önlenmelidir.Uygun Vücut Kitle İndeksi sağlanmalıdır.
 5. Hastanın gebe olup olmadığı konusunda, altta yatan sebep hakkında bilgilendirilmesi gerekir.
 6. Özel eğitim için bazı kaynaklar ; prenatal bakım, menapoz destek grupları kullanılabilir.
 7. Amenorenin geçici veya kalıcı olduğu, fertilite üzerine etkisi, tedavi edilmez ise sekelleri ( osteoporoz, vaginal kuruluk) hakkında bilgi verilir.
 8. Fertilite adetlerden önce başlayabilecek ise kontraseptif yöntemler anlatılmalıdır.
 9. Amenore fertilitenin azalması veya yok olması ile ilişkili ise hastaya ayrı bir destek gerekebilir.

Tedavi yolları nelerdir ?

 1. Progesteron Replasmanı
 2. Medroksiprogesteron 5 mg günde 2 kez , 5 gün süre ile verilirse Hipotalamus - Hipofiz - Over aksı intakt ise ve endojen östrojen var ise çekilme kanaması olacaktır.
 3. Östrojen Replasmanı 
 4. Genital traktüs normal ise günde 0,625 mg Konjuge Östrojen 25 gün: son 10 gününe Progesteron ilave edilirse adet kanaması olacaktır.
 5. Hormonal tedavi altta yatan problemi düzeltmeyecektir. Diğer problemler için: Hiperprolaktinemi için Bromokriptin gibi , başka ilaçlar da gerekebilir.
 6. 6 aylık Amenoreyi takiben, primer sebebin ne olduğuna bakmaksızın Osteoporoz riskini ve Hipoöstrojenemiye bağlı Hiperkolesterolemiyi azaltmak amacı ile Hormon Replasmanı yapılmalıdır.
 7. Gebelik isteyen Amenoreli hastalarda Hormon Replasmanı verilmez. Fertilite Tedavisi yapılır.

Tedavi sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar

 1. Diyabet
 2. Konvülzif Hastalık
 3. Migren
 4. 35 yaş üstü 
 5. Sigara İçenler 
 6. Hastanın takibi nedene ve tedaviye göre değişir. 
 7. Hormon Replasmanı kullanılacaksa 6 ay sonra kesilerek adetlerin spontan olarak başlayıp başlamayacağı değerlendirilmelidir.

Not: Bu bölümde hastalıklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak teşhis koyulamaz ve verilen bilgilerden Doktoruz.biz sorumlu tutulamaz. Rahatsızlığınız ile ilgili olarak mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Epilepsi olanların toplantılara katılımları neden az?
Uyarı:

Doktoruz.Biz web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Doktoruz.Biz de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Doktoruz.Biz sorumlu olmayacaktır.