..sağlığa dair aradığınız herşey,

doktoruz.biz "güvenilir, sağlık potalı"..

Kullanıcı ve Uzman Doktor Kayıtları Ücretsizdir!..

Doktoruz.Biz, üye doktorlarımıza gelişen internet dünyasının kapılarını ardına kadar açmaktadır. Üye Doktorlar geniş kullanıcı kitlesi sayeseinde kendilerini internet dünyasına hızla tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler.

Uzman & Doktor Kaydı Kullanıcı Kaydı

Deri ve Zührevi Hastalıklar

Toplam: 7007 defa okunmuştur.

Amiloidoz
En sık görülen Amiloidoz Tipleri

Primer Amiloidoz: Genellikle Multipl Myelom ve Monoklonal Gammopati gibi plazma hücre hastalıklarıyla beraberdir.

Sekonder Amiloidoz: Romatoid Artrit, Osteomiyelit; Malarya, Tüberküloz ve Lepra gibi çeşitli Kronik Enflamatuar Hastalıklarla beraberdir.

Familyal Amiloidoz : Ailesel Akdeniz Ateşi ( FMF ) ile birliktedir.

Hemodiyaliz Amiloidozu : Renal hemodiyaliz ile birliktedir.

Belirtileri nelerdir ?

 1. Hangi organın ne oranda tutulduğuna bağlı olarak değişkenlik gösterir.
 2. Halsizlik
 3. Kilo Kaybı
 4. Gastroparezi
 5. Psödoobstrüksiyon
 6. Malabsorpsiyon
 7. Diyare
 8. Makroglossi
 9. Periferik Nöropati
 10. Karpal Tünel Sendromu
 11. Assit
 12. Hepatomegali
 13. Dispne
 14. İnterstisiyel Akciğer Hastalığı
 15. Konjestif Kalp Yetmezliği
 16. Aritmi
 17. Ani Ölüm
 18. Hiler Adenopati
 19. Mediastinal Adenopati
 20. Simetrik Poliartrit
 21. Periartiküler Yumuşak Doku Şişliği ( lastik kıvamında )
 22. Deri Papülleri ( yarı şeffaf, mumsu )
 23. Purpura ( Periorbital)
 24. Ödem
 25. Böbrek Yetersizliği
 26. Nefrotik Sendrom
 27. Demans (Alzheimer Hastalığının gelişiminde rol oynayabilir)


Nedenleri nelerdir ?

 1. Primer Amiloidoz
 2. Plazma Hastalıklarında, Hafif Zincir (AL) İmmunglobulin'in aşırı yapımına bağlıdır.
 3. Sekonder Amiloidoz
 4. Kronik Enflamatuar durumlarda, Amiloid Fibriler Protein (AA) aşırı miktarda yapılır ve yıkım ürünü olan Serum Amiloid Protein (SAA) fazla oluşur.
 5. Familyal Amiloidoz
 6. Ailesel Akdeniz Ateşinde, aşırı yapılmış amiloid fibriler protein içeren amiloid oluşur.
 7. Hemodiyaliz Amiloidozu
 8. Normalde böbrek tarafından atılan, ancak hemodiyaliz ile atılamayan Beta-2-mikroglobulin içeren amiloid oluşur.


Bakım ve öneriler nelerdir ?

 1. Kalp Yetmezliği veya Böbrek Yetmezliği gibi ciddi komplikasyon gelişirse hospitalize edilir.
 2. Beta2-mikroglobulin'in temizlenmesi için Hemodiyaliz Amiloidozunda Periton Diyalizine geçilmelidir.
 3. Böbrek Yetmezliği'nde protein ve tuz kısıtlanır.
 4. Kalp Yetmezliği'nde tuz kısıtlanır.

Tedavi yolları nelerdir ?

 1. Primer Amiloidoz
 2. Altta yatan Plazma Hücre Hastalığının tedavisi
 3. Melfalan ve Prednizon, plazma hücre hastalığı için seçilecek ilaçlardır. Kolşisin; Amiloid birikimini yavaşlatabilir.
 4. Sekonder Amiloidoz
 5. Altta yatan Enflamatuar Hastalığın tedavisi
 6. Takrin, Alzheimer Hastalığının neden olduğu hafif-orta demansta.
 7. Familyal Amiloidoz
 8. Kolşisin, 0.6 mg günde 2-3 kez
 9. Hemodiyaliz amiloidozu
 10. Primer Amiloidoz
 11. Tedaviye yanıtı değerlendirmek için Monoklonal Protein Düzeylerinin takibi
 12. gereklidir. Tedaviye yanıtı değerlendirmek için Böbrek Fonksiyonlarının takibi.
 13. Sekonder ve Hemodiyaliz Amiloidozu
 14. Altta yatan hastalığın kontrolü ve bozukluk derecesinin değerlendirilmesi için böbrek fonksiyonlarının takibi yapılır.

Not: Bu bölümde hastalıklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak teşhis koyulamaz ve verilen bilgilerden Doktoruz.biz sorumlu tutulamaz. Rahatsızlığınız ile ilgili olarak mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Epilepsi olanların toplantılara katılımları neden az?
Uyarı:

Doktoruz.Biz web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Doktoruz.Biz de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Doktoruz.Biz sorumlu olmayacaktır.