..sağlığa dair aradığınız herşey,

doktoruz.biz "güvenilir, sağlık potalı"..

Kullanıcı ve Uzman Doktor Kayıtları Ücretsizdir!..

Doktoruz.Biz, üye doktorlarımıza gelişen internet dünyasının kapılarını ardına kadar açmaktadır. Üye Doktorlar geniş kullanıcı kitlesi sayeseinde kendilerini internet dünyasına hızla tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler.

Uzman & Doktor Kaydı Kullanıcı Kaydı

Normal implante olmuş plasentanın uterustan prematüre ayrılmasıdır. Ayrılma bir kaç milimetre olabilir veya tam ayrılma da olabilir.

Açıklama
Gradelendirilecek olursa;

- Sher Grade 1- Minimal veya kanama yoktur, canlı fetusun doğumunu takiben retroplasental pıhtı görülür.
- Sher Grade 2 - Kanama ve uterin hassasiyetle beraber canlı fetus
- Sher Grade 3- tip - A - ölü fetus, koagülopati yok.
- Sher Grade 3- tip - B - ölü fetus, koagülopati var.
Plasentanın arkasında kanama oluşur.Bu kan,serviksten çıkabilir veya plasenta ardında birikebilir.

VEYA

Hafif ; 100 ml'den az vajinal kanama, şok veya koagülopati yok.
Orta; 100 ile 500 ml arasında vajinal kanama,tonus artışı ile birlikte veya tonus artışı olmaksızın uterus aşırı duyarlılığı var, hafif şok veya fetal distress bulunabilir.
Ciddi ; 500 ml'nin üzerinde vajinal kanama, uterus tetanisi, derin maternal şok , fetus ölümü ve maternal koagülopati ile karakterizedir.

Belirtileri...
- Ayrılma ve kanamanın derecesine göre değişir.
- Üçüncü trimestrde saatte bir petten veya tampondan fazla kanama (%78)
- Sırt ağrısı, karın ağrısı ( %66 )
- Uterus hassasiyeti ve / veya hipertoni ( %66 )
- Uterus kontraksiyonları ( %17 )
- İdiopatik Preterm Doğum (% 22 )
- Fetal Distress ( % 60 )
- Ölü Fetus ( %15)

Kanama miktarına göre şokun klinik bulguları yerleşmeden önce kan hacminin % 30 ' undan fazlası kaybedilmiş olabilir. Belirgin kan kaybına rağmen vital bulgular korunabilir. Azalmış nabız basıncı , artmış diastolik basınç, Tilt Testinin pozitif olması, ortostatik değişiklikler veya taşikardi volüm kaybının belirtisi olabilir. Fetal kalp seslerinin duyulmasında güçlük veya kanlı amnios mayi ile beraber irrite, hassas, gergin uterusun palpe edilmesi Kontraksiyonla veya kontraksiyonsuz devamlı ağrı Komplet abruptioda uterus hassas olmayabilir  ·

Doğumun hemen beklenmediği vakalarda, vaginal muayene kontrendikedir.

Nedenleri...
Nedenleri tam olarak bilinmemektedir.
Künt batın travması , özellikle anterior yerleşimli plasenta ise, İkiz gebelik veya hidroamnios gibi nedenlerle gerilmiş uterusun ani dekompresyonu Uterus torsiyonu Vena cava inferior'da büyüyen uterusun basıncıyla uterusun pasif konjesyonu Sigara , Kokain bağımlılığı.

Risk Faktörleri
- Günde bir paketten fazla sigara içimi
- Multiparite
- İleri anne yaşı
- Alkol bağımlılığı
- Kokain kullanımı
- Kısa umblikal kord
- Hipertansiyon / gebeliğin indüklediği veya kronik ( %30 )(Decidual arterlerde oluşan dejeneratif değişiklikler )
- Daha önce abruptio
- Hipertansif ve parite > 3
- Membran rüptürü sonrası obzervasyon döneminde kanama var ise % 5
- Membranların spontan rüptüründen önce kanama var ise % 25
- Folik asit eksikliği, C,K,E vitamin eksiklikleri.

Ayırıcı Tanı
Erken Doğum
Uterus rüptürü
Plasenta previa
Vasa previa

Servikal ve vaginal nedenler,
Kitleler
Koagülopati
Diğer ağrılı durumlar (apandisit, pyelonefrit, hemoroidler ve doğum)
Fetal Kavernöz Hemanjioma

Bakım ve Öneriler
Durum stabil hale gelene dek hospitalizasyon

İyi bir anamnez ve fizik muayene,

Tıbbi özgeçmişi, allerjileri, bu gebelikteki diğer ultrasoundları ve son yemek yediği saat öğrenilmelidir.

Genel olarak, şiddetli abruptio da en iyi tutum fetusun doğurtulmasıdır .

Sher's Grade 1- Genel doğum protokolü

Sher's Grade 2- Durumun aciliyetine göre değişir

Sher's grade 3- Eğer anne stabil ise vaginal doğum tercih edilir.

Plasental ablasyo hafif ve fetus immatür ise beklenebilir.

Fetal kalp seslerinin takibi, seri laboratuar ve ultrasonografik incelemeler ile karar verilmelidir.

Küçük ayrılmalar bazen hiç bir uterus belirtisine sebep olmayabilir.

Fetal distress izleyen iki gün içinde de gözlenmezse hasta eve gönderilebilir. Bunun dışındaki tüm hallerde doğum endikedir.

Fetal distres olmadığı hallerde vajinal doğum tercih edilir.Eğer fetal distress varsa veya anne yaşamı tehdit altındaysa c-sectio uygulanır.

Şok, yeterli kan replasmanı ile tedavi edilmelidir. Taze tam kan tercih edilir. Bu ,sağlanana dek her kaybedilen 1 ml kan için 3 ml kristalloid veya 1 ml kolloid (albümin,plasma) kullanılabilir.

Travmalarda hasta; en az 4 saat yatırılarak takip edilmeli, fetal durum değerlendirilmeli abruptio ve feto- maternal tranfüzyon araştırılmalıdır. Fetusu, maternal organları hipoperfüzyon ve DIC' den korumak için agresif bir şekilde maternal fizyolojiyi düzeltmek için tedavi uygulanır. Vital bugular stabilize edilir, hematokritin %30 ve idrar çıkışının saatte - 30 cc olması sağlanır.

Koagülopati , taze tam kan ile tedavi edilir. Taze donmuş plazma da alternatif olarak kullanılabilir. 1 Ünite Taze Donmuş Plazma, fibrinojen konsantrasyonunu 25 ml/dl arttırır. Platelet sayısı 50.000 ' in altında ise Trombosit transfüzyonu endikedir. Ablasyo plasenta'ya seconder DIC'de Heparin kullanılmaz.

Fetus viable ise eksternal monitorizasyon yapılır İV yolu açılır, pıhtılaşma durumu değerlendirilince santral venöz yol da açılır.

Asidoz şüphesi varsa arter kan gazları bakılmalıdır. Hemoglobin, hematokrit ve koagülasyon durumu 1- 2 saatte bir değerlendirilmelidir.

Eğer intrauterin basınç artışı ile fetal risk artıyorsa intrauterin kateter yerleştirilmelidir. Amnios sıvısı embolisinin önlenmesindeki rolü tartışmalı olmasına karşın amniotomi , doğumu hızlandıracaktır .

Sol yanına yatırılması, venöz dönüşü ve kardiak output'u % 30 artırabilir .

Fetus hipoksiye hassas olduğundan ve gebelikte oksijen tüketimi % 20 arttığından oksijen verilmelidir.

Durum acil ise; maternal stabilizasyonu takiben sezaryen section yapılabilir.

Tedavi yolları
Oksijen . Serum Fizyolojik, Ringer Laktat Solüsyonu tercih edilmelidir. Tam kan ve eritrosit süspansiyonu ile hematokrit %30 civarında tutulmalı Doğumu hızlandırmak için Pitosin kullanılabilir Preterm hafif abruptiolarda fetal durum normal ise Terbutalin kullanılabilir Rh negatif anneye, doğurmamış olsa da veya doğumu takiben Rh D immünglobulin yapılmalıdır. Klethauer Betke pozitif ise 15 cc fetal kan için 300 mcg Rh D immünglobulin yapılır. Gereğinde taze dondorulmuş plazma. trombosit süspansiyonu, kriyopresipitat ve fibrinojen verilebilir.
 

Fetal durum kesinleşene ve abruptio ekarte edilene kadar tokolitikler kullanılmamalı .

Pitosin ile augmentasyonda uterus rüptürü riski artabilir Kriyopresipitat ve fibrinojen ile transfüzyona bağlı enfeksiyon geçiş riski daha fazladır.

Eğer doğurtulmamış ise fetal büyüme intrauterin gelişme geriliği açısından izlenmelidir. Preterm doğum açısından da yakından izlenmelidir.

Not: Bu bölümde hastalıklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak teşhis koyulamaz ve verilen bilgilerden Doktoruz.biz sorumlu tutulamaz. Rahatsızlığınız ile ilgili olarak mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Epilepsi olanların toplantılara katılımları neden az?
Uyarı:

Doktoruz.Biz web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Doktoruz.Biz de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Doktoruz.Biz sorumlu olmayacaktır.