..sağlığa dair aradığınız herşey,

doktoruz.biz "güvenilir, sağlık potalı"..

Kullanıcı ve Uzman Doktor Kayıtları Ücretsizdir!..

Doktoruz.Biz, üye doktorlarımıza gelişen internet dünyasının kapılarını ardına kadar açmaktadır. Üye Doktorlar geniş kullanıcı kitlesi sayeseinde kendilerini internet dünyasına hızla tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler.

Uzman & Doktor Kaydı Kullanıcı Kaydı

Mikobakteriler dışındaki bakteriler tarafından oluşturulan akciğer enfeksiyonlarına sekoner parenkim nekrozu ve süpürasyonudur.

Belirtileri
Başlangıç; ani veya sinsi olabilir.

Öksürük, Pürülan, kötü kokulu (putrid) Balgam, Yüksek Ateş (genellikle 39.5 C üzerindedir.), Göğüs ağrısı (olması plevral tutulumu gösterir.), Dispne, Üşüme, titreme, Halsizlik, Kırıklık, Kilo kaybı, Anoreksiya, Gece terlemesi, Hemoptizi, Solunum seslerinde azalma, Raller, Wheezing, Taşipne, Taşikardi, Terleme, erküsyonda matite, Oskültasyonda konsolidasyon, Kavernöz solunum sesleri (Sufl Kavern = Amforik Sufl), Asimetrik göğüs hareketleri, Parmak çomaklaşması, Bir pnömoni hastasında; tekrarlayan titremeler >> abse düşündürmelidir.

Nedenleri
Aspirasyon pnömonisi, Nekrotizan pnömoni, Kaviter enfeksiyon, Septik emboli, Bakteriyemi,Bronşial obstrüksiyon veya stenoz, Tümörler.

Risk Faktörleri
Periodontal hastalık, Alkolizm, İlaç bağımlılığı, Epilepsi, Şuur kaybı, Akciğer kanseri, İmmunosupresyon, Diabetes Mellitus, Yabancı cisim, Gastroözofageal reflüye bağlı aspirasyon, Sinüzit

Ayırıcı Tanı
Bronkojenik Karsinom, Bronşiektazi, Bronkopulmoner Fistüle sekonder Ampiyem, Tüberküloz, Mikotik Akciğer Enfeksiyonları, Aktinomikozis, Nokardiyozis, Enfekte Akciğer Bülü, Wegener Granülomatozisi, Pulmoner Sekestrasyon, Silikotik Nodül, Bronşa perfore olan subfrenik veya hepatik abse

Bakım ve Önlemler
- Ciddi veya Cerrahi (Kavernostomi,Lobektomi) girişim düşünülüyorsa hasta yatırılmalıdır.
- Postural drenaj (Bronşa açılmış abselerde)
- Akciğer Fizyoterapisi
- Nedene yönelik tedavi
- Komplikasyonlar için cerrahi (Pulmoner Rezeksiyon)
- Gerekirse , Trakeostomi
- Bronkoskopi ile Selektif Lavaj
- Akciğer Grafisi düzelene kadar fizik aktivite kısıtlanmalıdır.

Tedavi ve Yöntemler
Kültür ve Antibiyogram sonuçlarına göre antibiyotikler kullanılır.

Anaeroblar için, Penisilin G; 12 - 20 Milyon Ünite / Gün dozda verilir.

Düzelene kadar İntravenöz; sonra birkaç hafta 1.2 milyon Ünite (750 mg) oral, günde 4 kez.

Not: Bu bölümde hastalıklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak teşhis koyulamaz ve verilen bilgilerden Doktoruz.biz sorumlu tutulamaz. Rahatsızlığınız ile ilgili olarak mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Epilepsi olanların toplantılara katılımları neden az?
Uyarı:

Doktoruz.Biz web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Doktoruz.Biz de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Doktoruz.Biz sorumlu olmayacaktır.