..sağlığa dair aradığınız herşey,

doktoruz.biz "güvenilir, sağlık potalı"..

Kullanıcı ve Uzman Doktor Kayıtları Ücretsizdir!..

Doktoruz.Biz, üye doktorlarımıza gelişen internet dünyasının kapılarını ardına kadar açmaktadır. Üye Doktorlar geniş kullanıcı kitlesi sayeseinde kendilerini internet dünyasına hızla tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler.

Uzman & Doktor Kaydı Kullanıcı Kaydı

Pulmoner kapillerden sıvıyı dışarı taşıyan kuvvet, sıvının geri dönmesini sağlayan kuvveti geçtiğinde meydana gelen pulmoner intertisyel ve / veya alveolar sıvı toplanmasıdır.

Belirtileri nelerdir ?
Nefes darlığı, Efor Dispnesi, Anksiyete, Ortopne, Paroksismal Nokturnal Dispne, Öksürük, Nokturnal Dispne, Wheezing, Güçsüzlük, Halsizlik, Etyolojiye bağlı diğer semptomlar, Hava Açlığı, Sesli Solunum, Sıklıkla pembe veya kanlı ve köpüklü balgamlı öksürük, Taşikardi ve taşipne, Burun deliklerinde dilatasyon, İnterkostal ve / veya supraklaviküler inspiratuar retraksiyonlar, Cheyne- Stokes Solunumu, Terli, soğuk veya siyanotik deri, Önceleri akciğer tabanlarında duyulan ve apekslere ilerleyen krepitan raller, Ronkus, Yüksek juguler venöz basınç, Sert P2, S3, S4, Pulsus alternans veya kapak hastalığı, Alt ekstremite ödemi, Etyolojiye göre diğer bulgular

Nedenleri nelerdir ?

Kardiyojenik : Sol Kalp Yetmezliği, İskemik Kalp Hastalığı, Akut Myokard Enfarktüsü, Aort veya Mitral Kapak Hastalığı, Hipertansif Kalp Hastalığı, Kardiyomyopati

Volüm Yüklenmesi, Endokardit, Myokardit, Konjenital Kalp Hastalığı, Akut Romatizmal Ateş ve Romatizmal Kalp Hastalığı, Septal Defektler, Kardiak Tamponad, Yüksek atımlı kardiak durumlar (Tirotoksikoz, Beriberi)

Non-Kardiyojenik : Şok, Multipl Travma, Enfeksiyon / Sepsis (özellikle pnömoni), Sıvı Aspirasyonu (boğulma, gastrik içerik), Toksik Gaz İnhalasyonu, Pulmoner Lenfatik Obstrüksiyon, İlaç Aşırı Dozu (özellikle narkotikler), Yüksek İrtifa Hastalığı, Pankreatit, Emboli(trombüs, yağ, hava, amnion sıvısı), Nörojenik, Hematolojik ve immunolojik bozukluklar, Negatif plevra basıncına yol açan hastalıklar, Radyasyon Pnömonitisi, Yaygın İntravasküler Koagülasyon, Eklampsi, Azalmış plazma onkotik basıncı (hipoalbuminemi), Postkardiyoversiyon , Postanestezi, Postkardiyopulmoner Bypass,  Oksijen Toksisitesi, Erişkinin Sıkıntılı Solunum Sendromu

Bakım ve önlemler nelerdir ?
- Hastanın yatırılması

- Hafif olgularda ayaktan takip yapılabilir.

- Altta yatan nedenin tedavisi

- Hasta , ayakları sallanır şekilde oturtulur.

- Nazal maske veya endotrakeal entübasyonla oksijen verilir.

- Seçilmiş vakalarda turnike veya flebotomi uygulaması yapılır.

- Sıklıkla Pozitif Ekspirasyon Sonu Basınç desteği gerektiren Mekanik Ventilasyon

- Mutlak Yatak İstirahati.

- Tuzsuz diyet

- Hastaya semptomların öğretilmesi.

- Tedaviye Uyum Sağlanması

Dikkat edimesi gerekenler ?
Özellikle Serum Fizyolojik veya Laktatlı Ringer gibi sıvıların aşırı kullanımından kaçınılmalıdır.

Kardiyojenik Pulmoner Ödem tablosunda Kalsiyum Kanal Blokerleri veya Beta Blokerleri kullanmaktan kaçınılmalıdır.

Uzun süreli zorlu inspiratuar 02 (Fi 02) > %50 kullanımından kaçınılmalıdır.

Siyanid toksisitesinden korunmak için uzun süreli nitroprusidden kaçınılmalıdır. Eğer 72 saatten fazla nitroprussid kullanılırsa, tiosiyanat seviyesi saptanmalıdır.

Not: Bu bölümde hastalıklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak teşhis koyulamaz ve verilen bilgilerden Doktoruz.biz sorumlu tutulamaz. Rahatsızlığınız ile ilgili olarak mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Epilepsi olanların toplantılara katılımları neden az?
Uyarı:

Doktoruz.Biz web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Doktoruz.Biz de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Doktoruz.Biz sorumlu olmayacaktır.