..sağlığa dair aradığınız herşey,

doktoruz.biz "güvenilir, sağlık potalı"..

Kullanıcı ve Uzman Doktor Kayıtları Ücretsizdir!..

Doktoruz.Biz, üye doktorlarımıza gelişen internet dünyasının kapılarını ardına kadar açmaktadır. Üye Doktorlar geniş kullanıcı kitlesi sayeseinde kendilerini internet dünyasına hızla tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler.

Uzman & Doktor Kaydı Kullanıcı Kaydı

Adrenal Korteksten aldosteron yapımının uygunsuz olduğu ve fazla miktarlara eriştiği bu hastalıkta , sodyum retansiyonu ile beraber kan basıncı yükselmesi...

Belirtileri nelerdir ?
- Genellikle Asemptomatiktir.

- Hipokalemiye kas güçsüzlüğü, kramplar,başağrısı, çarpıntı, polidipsi, poliüri veya noktüri eşlik eder.

- Orta derecede veya ciddi Hipertansiyon (200/120 mmHg'yı geçmez.)

- Fundoskopi- Selim veya Grade 1-2

- Tetani

- Hipokalemi

- Metabolik Alkaloz/ Chvostek ve Trousseau Belirtileri ( + )

- Relatif Hipernatremi

- Bozulmuş Glikoz Toleransı

- Böbrek Kisti insidansı yüksektir.

- Başağrısı

- Paresteziler

- Kardiyak Aritmiler

Nedenleri nelerdir ?
Unilateral aldosteron üreten adenom (APA) en sık görülen (% 60) nedendir.(Conn Sendromu) Tek taraflı adrenalektomi ile kür sağlanır.

İdiopatik Hiperaldosteronizm (İHA) Bilateral zona glomeruloza hiperplazisidir, % 34 oranında görülür . Cerrahi tedavi faydalı değildir. Kronik medikal tedavi tercih edilir.

Bakım ve öneriler ?
- Unilateral APA- unilateral adrenalektomi

- Bilateral İHA- kronik medikal tedavi

- Unilateral APA - Hipokalemi ; preoperatif Spironolakton ile kontrol altına alınır.

- Bilateral İHA- düşük sodyum diyeti, ideal vücut ağırlığı, sigara yasağı, potasyum kısıtlaması, antihipertansif tedavi (kalsiyum kanal blokerleri, ACE inhibitönü, tiazid diüretikler)

- Düşük Sodyumlu Diyet

Tedavi yolları nelerdir ?
Spironolakton veya Amilorid

Antihipertansif İlaçlar: Kalsiyum Kanal Blokeri, ACE İnhibitörü, düşük doz Tiyazid Diüretikler

ACE inhibitörleri; Renal Yetmezlik, Hiperkalemi ve Gebelikte kullanılmaz.Serum potasyum düzeyinin kontrol altında tutulması gereklidir.Lityum ile Diüretikler, Non Steroid Anti Enflamatuar ilaçlar ile Diüretikler ve ACE inhibitörleri arasında etkileşimler olabilmektedir. Periferik Alfa.1 Antagonistleri (Terazosin, Doxazosin) hipertansiyonu kontrol altında tutar.

Kan basıncı takibi,

Serum potasyumu takibi,

Ameliyat sonrası 24 saatlik idrar aldosteron tayini yapılmalıdır.

APA cerrahi tedavi ile hipertansiyon % 70 oranında düzelir. Postoperatif 1-4 ay takip edilir.

Not: Bu bölümde hastalıklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak teşhis koyulamaz ve verilen bilgilerden Doktoruz.biz sorumlu tutulamaz. Rahatsızlığınız ile ilgili olarak mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Epilepsi olanların toplantılara katılımları neden az?
Uyarı:

Doktoruz.Biz web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Doktoruz.Biz de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Doktoruz.Biz sorumlu olmayacaktır.