..sağlığa dair aradığınız herşey,

doktoruz.biz "güvenilir, sağlık potalı"..

Kullanıcı ve Uzman Doktor Kayıtları Ücretsizdir!..

Doktoruz.Biz, üye doktorlarımıza gelişen internet dünyasının kapılarını ardına kadar açmaktadır. Üye Doktorlar geniş kullanıcı kitlesi sayeseinde kendilerini internet dünyasına hızla tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler.

Uzman & Doktor Kaydı Kullanıcı Kaydı

Mide kanseri dünyada ikinci önemli ölüm nedenidir.1980 yıllarda 750 000 hasta da mide kanseri tanısı konmuş bunların 600 000ni yılda , mide kanserinden öldü.

Mide kanseri ile HP infeksiyonu ilişkisi ilk defa Marshall tarafından 1983 de işaret edildi.On yıl sonra 1994 de Uluslar arası kanser çalışma grubu HP infeksiyon grup 1ri karsinogenik olarak belirledi.

Üç prospektiv epidemiyolojik çalışmanın meta-analiz sonuçları HP + hastaların normallere göre 4 kat daha kanser gelişme riski taşıdığını göstermiştir. Gelişmiş ülkelerde HP + ve kanser riski ilişkisi %49 (genel HP +liği %35 ) iken gelişmekte olan ülkelerde ise % 70 şe (genel HP+ liği % 85) çıkmaktadır. Değişik çalışmalarda farklı yöntemler kullanılarak farklı sonuçlar çıkmasına rağmen en iyimser tahminlerde en az % 31 gelişmiş ülkelerde ; %52 gelişmekte olan ülkelerde mide kanseri HP infeksiyonu ile ilişkilidir.

Bu ortalama karserlilerin üçte birinin sebebi HP infeksiyonu anlamına gelir. Tütün , İnsan pailloma virusleri ve hepatit viruslerinin de benzer şekilde kanser riski taşıdığı bilinmektedir. Bu gün hangi yaşta tarama yapılmalı ve HP eredikasyon tedavisinde nasıl bir yöntem takip edilmeli bunun için uzun dönem , yaş ,cins , aile hikayesi , ve etnik grupları içine alan randomize kontrollu çalışmalara ihtiyaç vardır. Bu arada hangi tedavi protokollerinin uygulanacağının da belirlenmesine ihtiyaç vardır.

HP direkt mutogenik ve karsinogenik değildir.İndirekt karsinojenik etkisi olan bir çok madde vardır.HP amonyak üretir buda hücre bölünmesini ve fosfolipazları etkileyerek hücre epitel membranlarını hasara uğratır ,citotoksinlerle defans mekanizmasını bozar ve kronik inflamasyon oluşur.Aynı zamanda ortamda askorbik asid azalır ki antıoksidan ve antikanser etkisi vardır. Son olarak HP ; mide mukozasında kronik dejenerasyona neden olarak mide kanserinin başlamasına neden olabilir.Ancak neden infekte hastaların çok az bir kısmında kanser geliştiği ve ne kadar zaman sonra kanserleşme başlayacağı ve koruyucu çalışmaların ne zaman başlaması gerektiği konuları bu gün açıklığa kavuşturulamamıştır.

HP infeksiyonu ile direkt ilişkilendirilen ikinci tümöral oluşum mide lenfomasıdır.Bunun ile ilgili önemli bir çalışmayıda size aktarmak istiyorum.
Mide lenfoması (MALT) mukoza ile ilişkili lenfoıd doku tümörüdür. Konturek,P.L.ve ark. (2000 ) yaptıkları araştırmalarda ; Mide kanserlerinde Cag-A + H.Pylori yüksek miktarda pozitiv buda gastrin ve gastrin reseptorleri yoluyla otokrın yolla tümör büyümesini uyarabileceğini belirterek aşagıdaki araştırma sunuçlarını yayınlamıştır.

Malt lenfomada HP infeksiyonu ilişkisi mide kanserinden çok daha belirgindir.Lenfomada HP infekiyon +liği %90 dır. Cag-A pozitıvliği ise %70 dir. Kontrol grupların da ise %56 ve %33 dür.Serum gastrin seviyesi kontrol grupuna göre lenfomalılarda 6 kat fazladır.Lümen içi gastrin ise hastalarda 70 kez daha fazla bulunmuştur.Antrum mukozasına göre tümör dokusunda gastrin 10 kat fazladır. Çalışma da Malt lenfomasında Cag-A HP + liğinin önemli olduğu görülmektedir.

Not: Bu bölümde hastalıklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak teşhis koyulamaz ve verilen bilgilerden Doktoruz.biz sorumlu tutulamaz. Rahatsızlığınız ile ilgili olarak mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Epilepsi olanların toplantılara katılımları neden az?
Uyarı:

Doktoruz.Biz web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Doktoruz.Biz de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Doktoruz.Biz sorumlu olmayacaktır.