..sağlığa dair aradığınız herşey,

doktoruz.biz "güvenilir, sağlık potalı"..

Kullanıcı ve Uzman Doktor Kayıtları Ücretsizdir!..

Doktoruz.Biz, üye doktorlarımıza gelişen internet dünyasının kapılarını ardına kadar açmaktadır. Üye Doktorlar geniş kullanıcı kitlesi sayeseinde kendilerini internet dünyasına hızla tanıtabilme imkanı bulabilmektedirler.

Uzman & Doktor Kaydı Kullanıcı Kaydı

Ürolojik Hastalıklar

Toplam: 4115 defa okunmuştur.

Üretranın bakteri ve/veya diğer mikroorganizmalarla ortaya çıkan, üretral akıntı, dizüri, pollaküri ile seyreden, akut veya subakut infeksiyonudur. Erkeklerde kadınlardan sıktır.

Etyoloji
Üretritler infeksiyöz ve noninfeksiyöz olabilir. İnfeksiyöz üretritlerde etkenler genellikle N.gonorrhoeae, C. trachomatis, U. urealyticum, HSV, T.vaginalis`tir.

Tanı
Üretral akıntının mikroskopik incelenmesi ve kültürüyle konur. Akıntı örneğinde büyük büyütmede her alanda 5 lökositten fazla görülmesi anlamlıdır.
Gonokosik üretritte gram veya metilen mavisi ile boyanan akıntı örneğinde lökosit içinde gram negatif diplokoklar görülür. N.gonorrhoeae çukulata agarda üretilebilir.

Nongonokoksik üretritte her iki boyama ile de bakteri görülmez. Bu mikroorganizmaları kültürde üretmek de zordur. Bu nedenle tanıda immünflorasan mikroskopik yöntemler, serolojik testler, sitolojik inceleme, monoklonal antikor testleri, nükleik asit amplifikasyon yöntemleri kullanılabilir.

Tedavi
Gonokoksik üretrit; Seftriakson 250 mg./ IM /tek doz
Alternatif; Sefuroksim aksetil 1gr/ oral /tek doz
Siprofloksasin 500 mg/ oral / tek doz
Ofloksasin 400mg/oral/ tek doz
Nongonokoksik üretrit; Doksisiklin 2x100mg/ 7gün
Azitromisin 1 gr/tek doz (Ureoplazmaların %10`u doksisikline dirençli olup, yanıt alınamayan vakalarda da azitromisin uygulanýr.)
Alternatif: Eritromisin 4X500 mg /7gün veya Ofloksasin 2X300mg / 7 gün

Not: Bu bölümde hastalıklar hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz. Bu bilgilere dayanarak teşhis koyulamaz ve verilen bilgilerden Doktoruz.biz sorumlu tutulamaz. Rahatsızlığınız ile ilgili olarak mutlaka bir doktora danışmanız gerekmektedir.

Epilepsi olanların toplantılara katılımları neden az?
Uyarı:

Doktoruz.Biz web sitesinde yer alan her türlü medikal bilgi, yorum, duyuru ve tanıtım faaliyetleri ile ilgili sayfa düzenlemeleri, güvenilirliğine inanılan kaynaklardan elde edilerek derlenmiştir. Doktoruz.Biz de yer alan her türlü bilgi, değerlendirme, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirmeye yönelik olup, hiç bir şekilde kişinin doktorundan bağımsız teşhis ve tedaviye yönlendirilmesi anlamına gelmemektedir. Burada yer alan bilgi ve değerlendirmelerin uygulanması sonucunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Doktoruz.Biz sorumlu olmayacaktır.